Ska du utveckla ditt företag? Boka kostnadsfri och konfidentiell affärsrådgivning!


Vill du expandera din verksamhet och behöver en affärsrådgivare?

Är du redo att ta nästa steg mot hållbart företagande?

Kanske är din verksamhet hårt drabbad av världsläget och energikrisen?
Eller är ditt behov att möta någon som bekräftar dina tankar
eller utmanar dig med frågor?

Oavsett vilket är det just dina behov som styr vad vi hjälper dig med.

Vi hjälper dig gärna.


Och du, det är kostnadsfritt!

Framtidscoachen ger konfidentiell, oberoende och kostnadsfri coachning till företag i alla Familjen Helsingborgs kommuner. Våra affärsrådgivare utgår
utifrån just ditt och ditt företags behov.


Affärsrådgivningen kan bland annat fokusera
på följande områden:

Ekonomi – viktigt att titta på både kort och lång sikt med fokus på resultat och likviditet. När företaget växer krävs koll på lönsamheten och som regel ökad likviditet. 

Affärsutveckling – verksamhetsutveckling, tillväxtstrategi, förnyelseprocess, hur stärka och utveckla företaget?

Marknadsföring - digitalisering, sociala medier, kunderbjudande / paketering, målgrupper, nätverk.

Avtal – diskussion kring behov av avtal, t ex kompanjonavtal.

Anställa – attrahera rätt kompetens, hur behöver man tänka och agera som arbetsgivare idag?

Dig som företagare – egen situation, försäkringar, nätverk, samarbete, mentorskap för att utvecklas i företagarrollen.


Vi framtidscoacher har mångårig kompetens av företagsrådgivning och affärsutveckling. Vi är auktoriserade rådgivare och kan bidra med kunskap, kontakter och idéer. Vi är gärna ett stöd för dig i ditt företagande.

Behöver du anställa?


Har ni ställt om och behöver ny kompetens i företaget? Växer ni och det är dags att utöka personalstyrkan? Att anställa någon är en stor uppgift men det behöver inte vara så krångligt, vi hjälper dig igenom processen och går igenom hur ditt behov ser ut.

För dig som företagare


För att starta driva och utveckla ett företag krävs det kunskap och engagemang. På Familjen Helsingborgs hemsida finns samlad information som vi tror kan vara relevant för dig i din företagarresa oavsett om du befinner dig i början eller vill utvecklas och växa.

Det är vi som coachar dig!

Magnus Lidström

Magnus har startat flera företag och till och med satt några företag i konkurs, vilket är en lärdom i sig. Han har drivit företag i över 15 år.

"Som företagare måste man anpassa sin verksamhet när omvärlden förändras. Företagen styrs ibland i en annan riktning än planerat. Det gäller att hitta de förutsättningar som är mest lönsamma för din spelplan. Glöm inte att stanna upp och lyfta blicken, för att se vägen framåt!"

Christian Jönsson

Christian har lång erfarenhet av affärsutveckling både i stora internationella koncerner och som konsult. Han drivs av att skapa motivation och entusiasm för förändring.


Ledarskap, genomförande, vision och strategi är bitar som han har arbetat med och brinner för och där ligger också hans styrkor.

Ann-Sofie Frey

Ann-Sofie Frey har mångårig erfarenhet som affärsrådgivare, både vid företagsstarter och till etablerade företag som vill växa och utvecklas. Hon har erfarenhet av arbete med finansieringsfrågor, ett område som ofta behöver diskuteras såväl vid start som i växandet. Hon har även haft ledande befattningar och verkat i bolagsstyrelser. 

Ann-Sofie är själv företagare och känner stor motivation i att se människor omsätta sina tankar och idéer i handling, i att medverka till att man förflyttar sig framåt i sin vision.

Varje gång jag träffar dig som coach så händer det något positivt i mitt företags utveckling – jag får stöd för mina tankar och vågar genomföra de idéer vi diskuterat”


Lisa

“Det är en fantastisk möjlighet och tjänst ni erbjuder oss företagare. Särskilt för oss enmansföretagare, där många fler hade haft nytta av coachingen för att kunna lyfta verksamheten.”


Johan

“Ett bra och kostnadsfritt stöd i en tid när branschen var pressad!”


Rickard

Sagt om Framtidscoachen

Tanken med Framtidscoachen är att ge företag i Familjen Helsingborg kostnadsfri coachning utifrån just det enskilda företagets behov. –Det känns tryggt med ett bollplank för min rådgivare sitter på väldigt mycket kunskap, både vad gäller ekonomi och företagsstrategi. Någon som sträcker ut en hand och vill hjälpa mig, det känns fantastiskt, säger Rickard Melin Sant, grundare av Grön Bemanning.

Har du frågor? Välkommen att kontakta oss!

 
 
 
 
 

Boka en tid med en framtidscoach redan idag!

Detta är Framtidscoachen

Om Framtidscoachen

Framtidscoachen är ett samarbete mellan de 11 kommunerna i Familjen Helsingborg och NyföretagarCentrum Skåne Nordväst.


Syftet är att göra en direkt insats för de etablerade företagen i regionen.

Här finns vi!