Tuffa tider för företagare.

Vi kan hjälpa dig.


Är din verksamhet hårt drabbad av världsläget och energikrisen?

Kanske vill du expandera din verksamhet och behöver ett bollplank?

Är du redo att ta nästa steg mot hållbart företagande?
Eller är ditt behov att möta någon som bekräftar dina tankar
eller utmanar dig med frågor?

Oavsett vilket är det just dina behov som styr vad vi hjälper dig med.

Framtidscoachen ger företag i Familjen Helsingborg kostnadsfri coachning utifrån just era behov. Rådgivningen kan bland annat fokusera på följande områden:

Ekonomi – extra viktigt i tuffa tider att titta på både kort och lång sikt med fokus på likviditet och resultat.

Affärsutveckling - affärsplan, kundgrupper, förnyelseprocess/nya affärsidéer - stärka och utveckla.

Marknadsföring - digitalisering, nya erbjudande, kundvård, sociala medier, nya kundgrupper, nätverk.

Avtal – hyra, leverantör, övriga avtal – analysera, kommunicera & förhandla.

Anställa – attrahera rätt kompetens, vilka stöd finns, vilka  avtal behövs.

Dig som företagare – egen situation, försäkringar, nätverk & stöd, samarbete.


Vi framtidscoacher har mångårig kompetens av företagsrådgivning och affärsutveckling. Vi är auktoriserade rådgivare och kan bidra med kunskap, kontakter och idéer. Vi är gärna ett bollplank för dig i ditt företagande.


Vi ser fram emot att få hjälpa dig.
Och du, det är helt kostnadsfritt!

Behöver du anställa?


Har ni ställt om och behöver ny kompetens i företaget? Växer ni och det är dags att utöka personalstyrkan? Att anställa någon är en stor uppgift men det behöver inte vara så krångligt, vi hjälper dig igenom processen och går igenom hur ditt behov ser ut.

För dig som företagare


För att starta driva och utveckla ett företag krävs det kunskap och engagemang. På Familjen Helsingborgs hemsida finns samlad information som vi tror kan vara relevant för dig i din företagarresa oavsett om du befinner dig i början eller vill utvecklas och växa.

Det är vi som coachar dig!

Anneli Ödén

Anneli Ödén har lång erfarenhet som bland annat VD för IT- och administrationsbolag samt som chef och företagsrådgivare på banker. Hon är själv egen företagare och lever med företagsfrågor dagligen. Hennes specialitet är att coacha entreprenören i utveckling av affärsidé, affärsmodell och kunderbjudande. 


Anneli är även verksamhetsledare på NyföretagarCentrum Skåne Nordväst.

Ann-Sofie Frey

Ann-Sofie Frey har mångårig erfarenhet som affärsrådgivare, både vid företagsstarter och till etablerade företag som vill växa och utvecklas. Hon har erfarenhet av arbete med finansieringsfrågor, ett område som ofta behöver diskuteras såväl vid start som i växandet. Hon har även haft ledande befattningar och verkat i bolagsstyrelser. 

Ann-Sofie är själv företagare och känner stor motivation i att se människor omsätta sina tankar och idéer i handling, i att medverka till att man förflyttar sig framåt i sin vision.

Mats Landberg

Mats Landberg har en lång och gedigen bakgrund inom Nordea, både som rådgivare och som kundansvarig i Helsingborg.

Genom åren har Mats sett och upplevt vilka risker som kan uppstå i olika branscher men också hur de riskerna kan hanteras och vändas till fördelar.

Sagt om Framtidscoachen

Varje gång jag träffar dig som coach så händer det något positivt i mitt företags utveckling – jag får stöd för mina tankar och vågar genomföra de idéer vi diskuterat”

Det är en fantastisk möjlighet och tjänst ni erbjuder oss företagare. Särskilt för oss enmansföretagare, där många fler hade haft nytta av coachingen för att kunna lyfta verksamheten.

Kontakta oss

Det finns många anledningar att kontakta oss.

 Dina behov styr coachningen.

 
 
 
 
 

Detta är Framtidscoachen

Om Framtidscoachen

Framtidscoachen är ett samarbete mellan de 11 kommunerna i Familjen Helsingborg, Region Skåne, Tillväxt Helsingborg och NyföretagarCentrum Skåne Nordväst.


Projektet syftar i första hand till att göra en direkt insats för företagen i regionen med tanke på dagens situation och den omställning som krävs.

Här finns vi!